Ứng dụng cần thiết sau khi cài Windows

Sau khi cài Windows, điều cần làm tiếp theo là cài các ứng dụng căn bản. Dưới đây là danh sách các ứng dụng không thể thiếu trên máy của tôi.

Utilities

 1. Firefox
 2. Unikey
 3. WinRAR (nén và giải nén)
 4. Total Commander (quản lý file)
 5. FreeFileSync (đồng bộ file)
 6. FileZilla (FTP client)
 7. Swiss File Knife (FTP server)
 8. Sumatra PDF (đọc PDF)
 9. IrfanView (xem ảnh)
 10. GnuCash (quản lý tài chính)
 11. MPC-HC (chơi mọi định dạng phim, nhạc)
 12. Spotify
 13. BleachBit (dọn rác và xóa file)
 14. Bulk Crap Uninstaller (gỡ ứng dụng)
 15. LockHunter
 16. Calibre (chuyển định dạng ebook)
 17. Skype
 18. ClipAngel (quản lý clipboard)
 19. Beeftext
 20. Hourglass (đồng hồ bấm giây)
 21. Lightshot (chụp màn hình)
 22. OBS Studio (quay phim màn hình)
 23. VeraCrypt (mã hóa ổ cứng)
 24. Rufus (tạo USB boot cho Windows)
 25. Etcher (tạo USB boot cho Linux)
 26. Notable (ghi chép)

Development

 1. Git
 2. Sublime Text
 3. Sublime Merge
 4. Jetbrains Rider
 5. SQL Server
 6. SQL Server Management Studio
 7. Azure Data Studio
 8. LINQPad
 9. glogg (đọc file log)
 10. VirtualBox
 11. WinMerge (so sánh file và folder)
 12. dnSpy
 13. ILSpy
 14. Snoop

Font

 1. Iosevka
 2. Cascadia Code
 3. Fira Code
 4. JetBrains Mono